menu dblex
6direkt
tydlig
upprop
7anmälan
inrotad
märkbar
program
8handfast
påtaglig
uppenbar
10förklaring
kungörelse
meddelande
11deklaration
ofrånkomlig
12proklamation
16tillkännagivande
17programförklaring