menu dblex
4kick
noja
vurm
5dille
fluga
fnatt
hobby
klåda
ovana
pippi
sjuka
6fördom
raseri
7böjelse
dårskap
egenhet
lidelse
passion
snurren
svaghet
vanvett
8käpphäst
vansinne
9besatthet
förkärlek
galenskap
10benägenhet
11tvångsbegär
tvångstanke