menu dblex
2be
4egga
råda
5bjuda
driva
locka
varna
6pressa
sporra
7ansätta
förmana
pådriva
uppmana
8bearbeta
frammana
tillsäga
9framkalla
förehålla
förplikta
uppfordra
12frambesvärja