menu dblex
6härlig
pompös
stilig
superb
7dråplig
kunglig
lysande
präktig
ståtlig
8splendid
ypperlig
9praktfull
storartad
10storslagen
storstilad
11förträfflig