menu dblex
3bod
hus
4depå
lada
silo
5affär
butik
lager
skjul
6blaska
förråd
härbre
upplag
7fatabur
journal
kassett
packhus
tidning
varuhus
8nederlag
9behållare
patronrum
tidskrift
10förrådshus
förrådsrum
handelsbod
varuupplag
visthusbod
11modejournal
12spannmålsbod
speceriaffär
veckotidning
13förvaringsrum
månadstidning
14förrådskammare
17försäljningslokal