menu dblex
4huva
keps
luva
tova
5hätta
kråka
käppi
pirka
smäck
6bahytt
barett
basker
basket
kalott
kapott
7kaskett
9vegamössa
10huvudbonad
skärmmössa
11baskermössa