menu dblex
4moln
natt
5slöja
6dunkel
skugga
töcken
7barbari
8blindhet
ovisshet
skumrask
10natthimmel
okunnighet
11oupplysthet
17ogenomtränglighet