menu dblex
6felfri
normal
typisk
vårdad
7korrekt
perfekt
utmärkt
8idealisk
klassisk
ypperlig
9regelrätt
välordnad
10fullkomlig
föredömlig
11exemplarisk
förebildlig
förträfflig
oklanderlig
13formfulländad