menu dblex
4lätt
5enkel
facil
lagom
liten
ringa
sober
6billig
frugal
hovsam
modest
nykter
rimlig
sansad
skälig
7blygsam
hygglig
lindrig
moderat
sparsam
8asketisk
måttfull
mänsklig
passande
9avhållsam
behärskad
beskedlig
ekonomisk
förnöjsam
modererad
obetydlig
resonabel
10någorlunda
tempererad
11anspråkslös
medelmåttig
återhållsam