menu dblex
3öka
7kopiera
9duplicera
fördubbla
10mångahanda
mångdubbla
mångfaldig
stencilera
11flerfaldiga
reproducera
12hektografera
mimeografera
multiplicera
mångfaldigas