menu dblex
5ombud
7kurator
målsmän
8förkämpe
förälder
huvudman
talesman
9märkesman
10förmyndare
11banerförare
företrädare
12förespråkare
representant