menu dblex
4chef
kung
5fader
herre
6expert
lärare
målare
mäster
talang
7fackman
fullärd
maestro
skapare
stjärna
virtuos
överman
8champion
husbonde
härskare
konstnär
mästaren
9märkesman
sakkunnig
10auktoritet
specialist
upphovsman
11undervisare
överdängare
12arbetsgivare
föregångsman
13vishetslärare