menu dblex
2se
3ana
4höra
inse
märk
vika
5finna
kröna
känna
namna
skåda
spåra
6beakta
bläcka
förstå
iaktta
märkas
notera
prygla
prägla
skönja
spörja
varsna
7bemärka
justera
markera
numrera
signera
stämpla
8beteckna
förmärka
förnimma
iakttaga
påteckna
uppfatta
upptäcka
urskilja
varsebli
9förspörja
observera
prissätta
uppsnappa
10brännmärka
etikettera
genomskåda
konstatera
12kollationera
uppmärksamma