menu dblex
4folk
5hopen
6mänska
7mänskan
mänskor
världen
8människa
9människan
människor
mänskorna
13mänskligheten
15människosläktet