menu dblex
2
4orka
5förmå
hinna
högst
kunna
makta
6mycket
9högeligen
10övermåttan
11synnerligen
14utomordentligt