menu dblex
3fel
men
4vank
5brist
fläck
hälta
skada
6defekt
7skavank
8naturfel
9handikapp
kroppsfel
10deformitet
11felaktighet
oformlighet
12karaktärsfel
missbildning
13vanskaplighet
vänskaplighet
14ofullkomlighet