menu dblex
6satrap
vasall
9lydkonung
låntagare
11ståthållare