menu dblex
4heta
låta
5falla
följa
gälla
hålla
tjäna
6frukta
iaktta
lyssna
lystra
åtlyda
8hörsamma
innebära
tillhöra
9efterleva
observera
10efterfölja
efterkomma
respektera