menu dblex
3hug
håg
4anda
nöje
smak
åtrå
5anlag
aptit
begär
behag
drift
fröjd
tycke
vilja
åhåga
6ansats
glädje
hjärta
kärlek
önskan
7böjelse
längtan
svaghet
tendens
traktan
vällust
8dragning
intresse
kallelse
njutning
välbehag
åstundan
9fallenhet
frestelse
förkärlek
10benägenhet
förnöjelse
lustkänsla
11förlustelse
förtjusning