menu dblex
5loppa
ohyra
pippa
6insekt
skäkta
7vägglus
8huvudlus
9väggmadam
10inneboende
11kackerlacka