menu dblex
3feg
låg
4elak
ofin
slem
snöd
usel
5dålig
falsk
futil
gemen
grund
infam
liten
oädel
ringa
6futtig
fåfäng
knasig
nedrig
neslig
simpel
taskig
vissen
ynklig
ömklig
7eländig
fäaktig
kommiss
lågsint
ovärdig
sjaskig
skamlig
smutsig
småsint
tarvlig
8skändlig
småaktig
9föraktlig
lågsinnad
oansenlig
obetydlig
småskuren
svinaktig
värnplikt
10oridderlig
12karaktärslös
13militärtjänst