menu dblex
3gas
sky
4anda
doft
eter
höjd
pust
rymd
skyn
syre
ånga
5väder
6andrum
avlopp
himlen
himmel
klimat
luften
tomrum
utlopp
7luftrum
spelrum
utrymme
8atmosfär
glapprum
livsluft
stämning
9luftkrets
mellanrum
10perspektiv
struntprat
12tidsatmosfär
tidsstämning