menu dblex
3god
6lovlig
8berömlig
förtjänt
prisvärd
9berömvärd
vällovlig
13erkännansvärd