menu dblex
4föra
leda
5följa
länka
styra
valla
6hjälpa
7bogsera
ledsaga
vägleda
åtfölja
8navigera
pilotera
9beledsaga
eskortera
konvojera
manövrera