menu dblex
4båga
5fabla
valsa
6bluffa
hyckla
låtsas
narras
skarva
smäcka
smälla
7brodera
skrävla
8fabulera
hopdikta
skrodera
uppdikta
9överdriva