menu dblex
3eka
4dåna
döna
låta
tona
5höras
ringa
spela
stava
6dallra
klinga
klämta
ljomma
mullra
skalla
vissla
7uttalas
8genljuda
10bokstavera