menu dblex
2
3lik
roa
4egal
5gilla
jämnt
samma
6behaga
7högakta
jämngod
likadan
värdera
8ensartad
tilltala
9jämställd
likgiltig
likställd
11motsvarande
16överensstämmande