menu dblex
4mana
råda
5hetsa
plåga
truga
6kinesa
kränga
sparas
övergå
7ansätta
bekymra
besvära
8bestorma
dominera
förfölja
9övernatta
10uppskjutas
överträffa