menu dblex
2ve
3nöd
ont
4kalk
kors
kval
pina
pärs
sjuk
sorg
värk
5börda
pinad
plåga
sveda
vånda
6ohälsa
olycka
plågad
smärta
straff
tortyr
åkomma
7passion
sjukdom
sjuklig
tragedi
8förpinad
lidanden
lidandet
prövning
skärseld
9martyrium
vedermöda
10bedrövelse
hemsökelse
16lidandeshistoria
passionshistoria