menu dblex
8sändning
9avlämning
skickning
transport
10avlämnande
utsändning
11anskaffning
beställning
försändelse