menu dblex
4leda
sorg
5olust
ånger
6ruelse
smärta
tomhet
7förtret
8tristess
9ledsamhet
tråkighet
10bedrövelse
samvetsagg
12förkrosselse