menu dblex
4föra
leda
visa
5följa
guida
lotsa
6skydda
7vägleda
åtfölja
8medfölja
uppvakta
9beledsaga
eskortera
konvojera
sekundera
sällskapa
12ackompanjera