menu dblex
5skaka
6stäcka
7avväpna
förlama
utmatta
8förstena
10paralysera
trollbinda
vingklippa