menu dblex
3loj
4halt
klen
ljum
lytt
matt
stel
svag
sval
5dålig
slapp
6domnad
tråkig
vanför
7maktlös
ofärdig
orörlig
8avdomnad
förlamad
kraftlös
overksam
slagrörd
vanskapt
9förtvinad
krympling
känslolös
vanmäktig
10paralytisk
11paralyserad
12verkningslös
13oentusiastisk
14rörelsehindrad