menu dblex
4lapa
5knapp
6fyndig
fåmäld
koncis
7fåordig
ordkarg
8enstavig
kärnfull
ordknapp
pregnant
9kraftfull
spartansk
summarisk
10kortfattad
korthuggen
lapidarisk
12koncentrerad
sammanträngd
uttrycksfull