menu dblex
4lösa
sära
5lossa
6befria
skilja
7avhugga
frigöra
8avkoppla
avsöndra
borttaga
frikalla
lösgöras
10dissociera