menu dblex
2bo
5bohag
möbel
6lösöre
7egendom
lösören
8mobilier
11inventarier
inventarium
14tillhörigheter