menu dblex
3gny
5klaga
6gnälla
knarra
skorra
7gnissla
skrälla