menu dblex
4avge
dåna
lyda
tona
tuta
tåla
unna
5förmå
höras
kvida
ljuda
medge
synas
tjuta
verka
6gnälla
klinga
ljomma
ryktas
tyckas
uppdra
7bevilja
förunna
gnissla
tillåta
utfärda
8avsöndra
tolerera
villfara
9acceptera
arrangera
berättiga
förefalla
ombesörja
10tillstädja
åstadkomma
11föranstalta