menu dblex
3dov
ful
ond
4djup
grov
kort
låga
lågt
mild
mjuk
mörk
ofin
snål
svag
tyst
5dålig
enkel
gemen
grund
infam
liten
lägre
lägst
mager
marig
platt
plump
ringa
sakta
6billig
dämpad
lumpen
lägsta
nedrig
simpel
stilla
vulgär
ynklig
7djurisk
låglänt
lågmäld
lågväxt
moderat
ohyfsad
otydlig
ovärdig
sekunda
skurril
småväxt
tarvlig
trivial
8dvärglik
kortväxt
obemärkt
primitiv
skändlig
9föraktlig
förkrympt
inhonnett
lågsinnad
marginell
oansenlig
obetydlig
reducerad
ringaktad
svinaktig
vardaglig
10förkastlig
grovkornig
pöbelaktig
11fördelaktig
förnuftslös
lågtstående
underordnad
12mindervärdig
undanskjuten