menu dblex
6retlig
7ömtålig
9lättstött
stingslig
10finkänslig
11snarstucken