menu dblex
3fin
gen
len
moj
vig
4klar
ljus
mild
skir
smal
svag
tunn
5enkel
facil
flink
glatt
gärna
laber
ledig
legär
lätte
mager
ringa
sakta
smart
snabb
spröd
ytlig
6bekväm
driven
gracil
ledigt
lucker
luftig
rörlig
smidig
ytligt
7bekvämt
eterisk
fintlig
fluffig
flyktig
gentilt
graciös
lindrig
lättare
lättsam
måttlig
ostadig
sorglös
tanklös
utspädd
varligt
8behändig
bräcklig
flyktigt
flytande
gladlynt
lindrigt
lättlynt
lättläst
lösaktig
smärtfri
9barlastad
försiktig
lättskött
obekymrad
obetydlig
sylfidisk
10lätteligen
lättfärdig
lättsinnig
lättvindig
obehindrad
obehindrat
obetydligt
obetänksam
sangvinisk
smärtfritt
11alkoholsvag
lättfattlig
12lättflytande
okomplicerad
13transportabel
14friktionsfritt