menu dblex
3tro
ösa
4dogm
inse
logi
säga
visa
5hävda
läran
måste
påstå
skola
teori
teser
träna
vänja
åsikt
6erfara
förstå
insupa
inviga
lärdom
omtala
plugga
system
utvisa
7doktrin
inhämta
kunskap
meddela
predika
sanning
studera
upplysa
utbilda
8bibringa
dressera
förfäkta
förkunna
handleda
ideologi
religion
troslära
9disciplin
grundsats
instruera
strömning
undervisa
uppfostra
vetenskap
10bekännelse
konfession
lärosatser
praktisera
ådagalägga
11förkunnelse
handledning
information
12undervisning
åskådliggöra
13trosåskådning