menu dblex
3håg
4dröm
iver
lust
åtrå
5begär
behov
törst
6hunger
saknad
trånad
tränad
väntan
önskan
7strävan
traktan
8tristess
trängtan
åstundan