menu dblex
3trå
4åtrå
5sakna
sucka
tråna
träna
önska
6begära
hungra
smäkta
7trängta
åstunda
11eftertrakta