menu dblex
3fil
hus
rad
4lina
länk
5räcka
stång
6barack
husrad
längda
slinga
stropp
7sträcka
8förlänga