menu dblex
7anrätta
avsluta
8finputsa
fullända
9fullborda