menu dblex
5lämpa
6ombyta
omvira
7ombinda
omlägga
omordna
omsvepa
omändra
plåstra
8förbinda
9omplacera
12omorganisera