menu dblex
4saka
våga
5breda
bygga
golva
kasta
krusa
natta
ordna
sätta
tippa
vända
värpa
6stoppa
ställa
7anordna
hopfoga
inrikta
placera
utforma
utgjuta
8anbringa
förlägga
9orientera
10stationera