menu dblex
4kuva
5dämpa
hejda
hämma
näpsa
stuka
tukta
6bräcka
knäcka
krossa
kuscha
kvadda
stäcka
stämma
stävja
åthuta
8betvinga
förnedra
nedtysta
9förtrampa
10förödmjuka
tillplatta
vingklippa
11undertrycka